среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja plot z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne przypadki.

Plotki z Winylu na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie Winylowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy proponowane ploty PVC na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий